Centralpoint Privacyverklaring

Centralpoint Nijmegen B.V., gevestigd te Wijchenseweg 20, 6537 TL Nijmegen, Nederland, (hierna: “CP”, “wij” of “ons” ) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.sa.nl(hierna: “Website”). In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.
Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
 • - wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • - wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • - wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • - wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • - wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te verwijderen.
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 24 mei 2018.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons via de Website verstrekt of die wij verkrijgen door uw gebruik van de Website. Samengevat verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
 1. - Om uw bestellingen uit te voeren, u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling en om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen (eventueel door middel van het aanmaken van een account bij CP).
 2. - Om de Website voor u te personaliseren en u producten aan te kunnen bevelen die u mogelijk interessant vindt.
 3. - Om u te kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen over onder meer onze producten en/of diensten.
 4. - Om, indien u reageert op een actie of u aanmeldt voor een prijsvraag, deze actie of prijsvraag uit te voeren, de prijswinnaars bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
 5. - Om, indien u hiervoor voorafgaande toestemming heeft verleend, u te informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties door middel van onze wekelijkse nieuwsbrief.
 6. - Om de Website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Daarnaast kunnen telefoongesprekken van CP met het oog op de training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
 • - NAW-gegevens (in sommige gevallen optioneel)
 • - Telefoonnummer
 • - Betaalgegevens
 • - Logingegevens
 • - Geslacht (optioneel)
 • - Door u gestelde vragen aan onze medewerkers
 • - IP-adres
 • - Cookie ID

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw accountgegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en sterk wachtwoord, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen en verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat we deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bieden via onze Website verschillende diensten aan, waarbij wij u om gegevens kunnen vragen om uw verzoek te behandelen (o.a. voor het afhandelen van de door u gestelde vraag en/of het afhandelen van een bestelling).. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is om uw bestelling af te kunnen handelen of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw verzoek.

Nieuwsbrief

Via onze Website bieden wij aan bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze een nieuwsbrief waarmee wij hen zullen informeren over interessante commerciële aanbiedingen en nieuwtjes over CP. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar marketing@centralpoint.nl of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

Inzage en wijziging

Indien u een CP account heeft aangemaakt, kunt u uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke instellingenpagina. Voor kennisneming en verbetering van uw gegevens kunt u ook contact met ons opnemen
We helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met:
 • Centralpoint Nijmegen B.V.
 • Postadres: Postbus 483, 6500 AL Nijmegen
 • Wijchenseweg 20, 6537 TL Nijmegen
 • Telefoon: 024 – 357 98 88
 • (Op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 uur en 18.30 uur)
U kunt ook contact met ons opnemen via de gegevens op de contactpagina
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Levertijd 3 tot 5 werkdagen Levertijd 1 tot 3 weken Levertijd onbekend
Levertijd 3 tot 5 werkdagen Levertijd 1 tot 3 weken Levertijd onbekend
Mijn assortiment Sa kernassortiment Actie Nieuw Uitlopend Bel ons
Bel ons voor de actuele prijs.
De levertijdsindicatie is gewijzigd in verband met de beschikbare voorraad
Product(en) is helaas niet meer leverbaar. Via de webshop kunt u een alternatief vinden. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van onze medewerkers via offerte@sa.nl voor advies over een vervangend product.
De geldigheidsduur van deze offerte is verlopen
Alleen via offerte te bestellen